activated alumina


Nhôm hoạt tính

I. Nhôm hoạt tính là gì? Nhôm hoạt tính là một hợp chất gốm được sử dụng như chất làm khô. Nó là một dạng thức thẩm thấu của oxitnhôm với diện tích bề mặt rất cao (350m²/g). Không giống như các chất làm khô khác như canxi clorua, nhômhoạt […]

nhom-hoat-tinh