bubble wrap


Túi chống tĩnh điện

I. Túi chống tĩnh điện là gì? Túi chống tĩnh điện là một chiếc túi được sử dụng để đóng gói hàng hóa vận chuyển (thường là vận chuyển hàng điện tử ), bởi vì các sản phẩm điện tử dễ bị thiệt hại do phóng điện xảy ra. Hình […]

tui-chong-tinh-dien-5