day treo chong am moc hang hoa


Dây hút ẩm trong container

1. Thành phần dây hút ẩm: Có nhiều loại thành phần khác nhau sẽ cho năng lực hút ẩm khác nhau như Silicagel, Clay Activated hoặc muối CaCl2. 2. Đặc điểm dây hút ẩm: – Khối lượng của dây hút ẩm thông thường là 1 kg, 1.25 kg, 1.5 kg và […]