Video than hoạt tính


Ứng dụng: loại bỏ mùi, xử lý nước, xử lý không khí, sản xuất lương thực và quá trình công nghiệp.
Sản phẩm tham khảo
Mẫu: dạng hạt, dạng viên hoặc bột
Đóng gói rời: 25kg túi hoặc túi lớn 500kg.
Đóng gói nhỏ: 0,5 đến 1000gm gói với Than hoạt tính hoặc các chất hút ẩm hỗn hợp.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *