Video Gói Hút Ẩm


Gói hút ẩm Silica gel có rất nhiều loại khác nhau từ 0,5 gam đến 500gam, 1000g tùy theo nhu cầu khách hàng sử dụng. Sử dụng cũng giống như sản phẩm Oxygen Absorber và còn cho đa dạng tính năng hơn cụ thể cho hàng điện tử, gỗ, nông sản …..

Gói hút ẩm dành cho hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển, loại sản phẩm này dùng đặt trong container để hút độ ẩm bên trong container trong quá trình vận chuyển.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.