Video nhãn cảnh báo lật nghiêng


Khi bạn có loại hàng hóa bắt buộc phải giữ thẳng đứng khi vận chuyển, nhãn cảnh báo lật nghiêng sẽ giúp bạn giám sát việc này.

NHÃN CẢNH BÁO LẬT NGHIÊNG LOẠI 80°

Nhãn sẽ chuyển sang màu đỏ nếu lô hàng bị nghiêng vượt qua 80°, tuy nhiên không thay đổi nếu bị tác động sốc hoặc các tác động không phải là nghiêng quá ngưỡng độ cho phép.

NHÃN CẢNH BÁO LẬT NGHIÊNG LOẠI MỞ RỘNG

Nhãn này cung cấp sự giám sát 360 ° ,cho thấy góc nghiêng chính xác hay xảy ra lật đổ hoàn toàn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.