Hướng dẫn sử dụng Dây Đai Buộc Hàng Container


Dây Đai Buộc Hàng Container tạo điều kiện đảm bảo trong container đóng hàng nhanh và hiệu quả

Hàng hóa được bảo vệ chống trượt đổ trong khi vận chuyển và khi mở cửa container

Giúp giảm tránh nguy cơ chấn thương cho người nhận khi bốc xếp hàng hóa
Thay thế cho giải pháp dùng gỗ để chặn hàng hóa trong container
Dây Đai Buộc Hàng Container của chúng tôi có làm sẵn hệ thống vành đai tiết kiệm thời gian và giảm chi phí
Là một giải pháp nhanh chóng và không tốn kém đối với hàng hóa đảm bảo trong container
Móc vào dễ dàng vì có sẵn móc theo dây vào điểm gắn móc trên container
Size có sẵn là 32 mm cho hệ thống vành đai 50mm