Video túi khí chèn hàng


Hướng dẫn cách bơm túi khí chèn hàng khi thao tác chèn lót vào giữa các kiện hàng trước khi vận chuyển hàng hóa

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.