Túi Chống Ẩm


Bảo quản sâm khô

Bảo quản sâm khô đúng cách như thế nào? Sâm khô là vị thuốc quý do đó cần phải được bảo quản đúng cách. Tuy […]

bảo quản củ sâm khô

Gói Hút Ẩm Silicagel

Túi Hút Ẩm 4

Túi Hút Ẩm là gì? Túi Hút Ẩm được sản xuất nhằm đáp ứng những lý do sau: Hàng hóa được vận chuyển trong một môi […]