tui khi chen hang


Túi khí chèn hàng

I. Túi khí chèn hàng là gì? Túi khí chèn hàng được dùng để chèn vào khoảng trống giữa các kiện hàng trong vận chuyển hàng hóa bẳng container, tàu biển, xe tải hay xe lửa. Trong quá trình bơm hơi, túi chèn lót hàng phồng lên để lấp đầy […]

tui-khi-chen-hang