Video dây hút ẩm container


Đặc điểm của dây hút ẩm container:
– Khối lượng 1 kg, 1.25 kg, 1.5 kg và 2 kg
– Khả năng hút ẩm: Có nhiều loại từ 50%, 100% , 140%, 280%, 400% trọng lượng chính bản thân nó. Khi độ ẩm không khí cao có thể hút được rất cao.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.