Dây hút ẩm trong container


1. Thành phần dây hút ẩm:

container-desiccant-Banog

Dây hút ẩm container

 

Có nhiều loại thành phần khác nhau sẽ cho năng lực hút ẩm khác nhau như Silicagel, Clay Activated hoặc muối CaCl2.

day-hut-am-treo-container

Dây hút ẩm treo container

2. Đặc điểm dây hút ẩm:

– Khối lượng của dây hút ẩm thông thường là 1 kg, 1.25 kg, 1.5 kg và 2 kg

– Khả năng hút ẩm: Có nhiều loại từ 50%, 100% , 140%,  280% trọng lượng chính bản thân nó. Khi độ ẩm không khí cao có thể hút được rất cao.

day-hut-am-treo-container

Dây hút ẩm treo container

– Đối với loại dây hút ẩm có năng lực hút cao khi hút ẩm sẽ lập tức chuyển thành gel mà không có giai đoạn chuyển hoá thành dung dịch trong suốt quá trình làm việc, không chảy nước, không cháy nổ, không làm gỉ kim loại, không độc hại với da tay. Vì vậy, sử dụng tuyệt đối an toàn, đảm bảo độ ẩm thấp mà không ảnh hưởng đến hàng hóa và container khi vận chuyển dài ngày.