Than hoạt tính


I. Than hoạt tính là gì?

Than hoạt tính có diện tích bề mặt cao cho mỗi đơn vị trọng lượng. Với một diện tích bề mặt từ 800 đến 1200m ² / g, làm cho nó là một vật liệu hấp thụ cực kỳ hiệu quả. Nó không dùng đểhấp thu độ ẩm, nhưng thường được dùng để hấp thụ các chất khí (mùi hôi). Có thể yêu cầu nhiều dạng đóng gói hoặc bao bì tùy thích.

than-hoat-tinh

Hình ảnh than hoạt tính-activated carbon| Banog Co Ltd

II. Ứng dụng của than hoạt tính:

Than hoạt tính loại bỏ mùi, xử lý nước, xử lý không khí, sản xuất lương thực và quá trình công nghiệp.

Sản phẩm tham khảo

Mẫu: dạng hạt, dạng viên hoặc bột

Đóng gói rời: 25kg túi hoặc túi lớn 500kg.

Đóng gói nhỏ: 0,5 đến 1000gm gói với than hoạt tính hoặc các chất hút ẩm hỗn hợp.